Social Media

Poprowadze profil Twojej firmy
miedzy innymi na:

– Prowadzę działania na kanałach
Social Media

– Samodzielnie przygotowuję grafiki
oraz treści postów

– Prowadzę płatne kampanie
reklamowe oraz promocyjne na
kanałach społecznościowych

– Planuję oraz organizuję konkursy
na kanałach Social Media

– Przygotowuję cotygodniowe
raporty z działań Social Media

Skontaktuj się ze mną:
mail: kobialko.m@outlook.com
tel:+48 516 955 363